За нас

Фирма "Студио Т4 ЕООД" e основана през 2007 г. в Пловдив. Дейността на фирмата е специализирана в следните направления:


Нашите основни цели са:

   

Използваните от нас технологии са конкурентни, сигурни и практични. Употребата им е съобрaзена с конкретните изисквания на всеки проект.